Vynášanie Moreny

Vynášanie Moreny
„Ide smrť z kúdeľu na tú smrtnú, na tú smrtnú nedeľu......“Aj takouto piesňou bol sprevádzaný dňa 20.03.2010 sprievod detí z materskej školy nesúc vlastnoručne vyrobenú Morenu. Vynášanie Moreny je starý ľudový zvyk, ktorý sme deťom našej MŠ chceli takouto formou pripomenúť. Samozrejme deti sa na symbolickú rozlúčku so zimou i riadne pripravili. Naučili sa piesne i ľudové povedačky, ktoré sa pri vynášaní Moreny spievali a rozprávali. No a potom ako sme sa rozlúčili s Morenou, ktorá odplávala dolu potokom zazneli rečňovanky a ľudové hry v ktorých deti privolávali slniečko a teplú jar. „Slnce, slnce, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko, otvoríme vráta, dáme ti kus zlata.“