Stretnutie s hasičmi

Stretnutie s hasičmi

Dňa 22.04.2010 sa v materskej škole konal nácvik evakuácie pri vzniku požiaru. Na dohodnutý signál – po zaznení sirény všetky deti a personál školy čo najrýchlejšie opustili budovu školy a sústredili sa na školskom dvore. Následne prebehol kontrolný prepočet všetkých osôb a vyhodnotenie. Potom sa už ujali slova ujovia hasiči, ktorí deťom predstavili požiarnu techniku. Deťom sa stretnutie s hasičmi páčilo, hlavne chlapcom. Z nejedných chlapčenských úst zazneli slová: „Keď budem veľký, budem hasičom.“