Plavecký výcvik predškolákov

Plavecký výcvik predškolákov

Od 10.05.2010 chodia raz do týždňa všetci „predškoláci“ z našej materskej školy na plavecký výcvik, ktorý vedie pani učiteľka Janíková zo Základnej školy Trenčianske Teplice. Deti majú možnosť hravou formou oboznamovať sa s vodou a jej vlastnosťami, tiež priučiť sa základom plávania. Na výcvik sa vždy tešia a majú radosť zo svojich plaveckých úspechov.