Na návšteve v Základnej škole Andrea Bagara

Na návšteve v Základnej škole Andrea Bagara

V piatok 21.01.2011 sme sa my „predškoláci“ vybrali na návštevu do základnej školy. Tu sme sa rozdelili do dvoch skupín – pretože sú dve prvé triedy. Polovica z nás išla do 1.A a druhá polovica do 1.B. Potom sme sa vymenili. Vyskúšali sme si ako sa sedí v školskej lavici a naši kamaráti prváci nám ukázali svoje knihy a zošity. Ukázali nám aj čarovnú tabuľu, ktorá sa volá Interaktívna tabuľa. Na nej sme si vyskúšali kresliť a riešili sme rôzne jednoduché úlohy. V druhej triede sme si vyfarbovali s prvákmi pirátsku vlajku. V škole sa nám páčilo a tešíme sa na Zápis.

Na návšteve v Základnej škole Andrea Bagara